VELKOMMEN

Publisert: 20. august 2010 i Startside

Velkommen til min blogg som masterstudent ved Høgskolen i Vestfold (HIVE).

Tema for masteroppgaven er «skilting i offentlige rom». Jeg er opptatt av å se skiltprosessen i et helhetlig perspektiv som inkluderer alle aktører og alle stadier i prosessene: Fra kartlegging av behov til skiltet er produsert og plassert i sin rette sammenheng. Fagteoretisk er jeg opptatt av å analysere skiltets retorikk i multimodal sammenheng, der det som foregår i individets tolkningsrom vil være sentralt.

I bloggen min finnes åpne og lukkede rom: Det som angår studiet hører til de lukkede, mens stoffet under fanen OFFENTLIGE ROM vil bli åpnet opp litt etter litt. Se foreløpig under «skilting»…

Hvis du har bilder eller historier knyttet til skilting som du kunne tenke deg å dele med meg, tar jeg imot med takk! Kanskje jeg kan bruke dem i masteroppgaven min…?

OM MEG

Faglig bakgrunn: Masterstudent, master i faglitterær skriving (HIVE). Master i Urbanisme (AHO): ”Urban faktisitet, tyngsel og avlasting. Om universell utforming av jernbanestasjoner». Diplomeksamen i markedskommunikasjon (IFM/NMH): ”På sporet av en helhet. Bedriftsprofilering, designprogram og visuelle kommunikasjonsbehov i NSB”. Økonomi og ledelse (BI-eksamen). Visuell kommunikasjon (emneeksamen i kunsthistorie, UiO): ”Kunstformidling i et offentlig rom”. Bokdesigner (SHKS, Oslo).

Yrkeserfaring:6 år som karttegner (NGU). 6 år som tegner og koordinator (NGI). 9 år som designer i NSB. 11 år som designansvarlig og seksjonssjef i Jernbaneverket, med økonomi- og fagansvar for produktutvikling av designprogram og designelementer (ikke for den faktiske anvendelsen av dem): Logo og trykksaker, uniformer og arbeidsklær, avfallsbeholdere for kildesortering, benker og leskur samt statiske og dynamiske skilt. Produktutviklingen foregikk i tverrfaglig samarbeid med noen av landets dyktigste fagutøvere.

Annet:Stort, tverrfaglig nettverk. Presentasjonserfaring. Arrangement av utstillinger (Ingeniørenes hus, Folkets hus, Inforama) og seminarer (JBV og Norsk Form).

g